دلایل نوسانات قیمتی و وجود مشکلات در تجارت زعفران

دلایل نوسانات قیمتی و وجود مشکلات در تجارت زعفران

خشکسالی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، نیروی کار، جهش اخیر در قیمت ناشی از افزایش تقاضا و تحریم‌ها از جمله عواملی است که ایرانیان را در تجارت زعفران با...

جای خالی شرکت‌های مشاور قوی در پروژه های آبی کشور

جای خالی شرکت‌های مشاور قوی در پروژه های آبی کشور

کارشناس حوزه نیرو معتقد است که یکی از مهمترین دلایل ضعف پروژه‌های آبی کشور در شرایط فنی پروژه‌ها، مسئله خلاء حضور شرکت‌های مشاور قوی در پروژه‌های ایرانی...