سن بازنشستگی ۲ سال افزایش می‌یابد

سن بازنشستگی ۲ سال افزایش می‌یابد

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، سن بازنشستگی دو سال افزایش می یابد و محاسبه حقوق بازنشستگی براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود....

دستور رئیس جمهور برای کنترل بازار ارز

دستور رئیس جمهور برای کنترل بازار ارز

ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم جلوگیری از مداخلات سودجویانه در بازار ارز به دستگاه‌های مسئول دستور داد در این زمینه با جدیت به وظیفه خود عمل کنند....